Pink Taxi – Ulažemo u zajedničku budućnost

Pink Taxi – Ulažemo u zajedničku budućnost

Jedan od segmenta naše poslovne politike glasi:
Iste mogućnosti za sve! Svet bez razlika!

Upoznati sa činjenicom da postoji određeni broj naših sugrađana koji zbog različitih razloga nisu u mogućnosti da koriste konvencionalni način prevoza, autobusom ili u običnim taksi vozilom rešili smo da preduzmemo značajan korak ka rešenju ovog problema.

Da se naši sugrađani ne bi više sretali sa takvim problemima, mi, kao društveno odgovorna kompanija smo nabavili specijalno vozilo sa rampom!

Specijalna vozila - slika za tekst

U saradnji sa forumom mladih sa invaliditetom nabavili smo novo vozilo iz Nemačke, koje je atestirano u potpunosti za prevoz osoba sa invaliditetom i ono je na raspolaganju svim klijentima koji do sada nisu mogli bezbedno sa se voze taksijem, čime su direktno bila ugrožena njihova ljudska prava.

Ovim vozilom upravljaju isključivo profesionalni vozači koji su prošli posebnu obuku.
Ukoliko se prevozi lice koje je korisnik invalidskih kolica, naši vozači će poštovati određeni protokol.

Naime, naš vozač će bezbedno uvesti klijenta u vozilo, a zatim će ga bezbedno prevesti do željene destinacije. Nakon dolaska, naš vozač će pomoći klijentu da bezbedno pristupi objektu do kog je krenuo.

specijalna vozila slika ya tekst 2

Kada su u pitanju maloletna lica koja koriste invalidska kolica, moguće je organizovati prevoz do željene destinacije uz pisimenu saglasnost roditelja.